Afoox-webstedet og al information, indhold, materiale, produkter (inklusive software) og tjenester indeholdt på disse eller på anden måde gjort tilgængeligt gennem disse leveres uden nogen garanti med hensyn til indhold og tilgængelighed, uden udtrykkelige eller underforståede garantier af nogen art (til omfang tilladt i henhold til lov), herunder (men ikke begrænset til) titelgaranti, materialegaranti og garanti for egnethed til et bestemt formål, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Indholdet af afoox-websteder blev oprettet med største omhu og danner en række tjenester for besøgende på disse sider. afoox forbeholder sig retten til at supplere, ændre eller slette indholdet på disse sider uden forudgående varsel eller indikation.

Produkterne, som de vises online, kan afvige fra produkterne i en butik (f.eks. Med hensyn til farve, størrelse, form eller vægt). afoox stræber efter at repræsentere produkterne online så nøjagtigt som muligt. Som med alt redaktionelt indhold, kan selv informationerne på afoox-websteder blive forældede med tiden. afoox vælger og undersøger omhyggeligt deres oplysninger regelmæssigt for at sikre, at disse oplysninger er ajourførte og præcise. Hverken afoox eller noget andet medlem af afoox-gruppen kan dog påtage sig nogen garanti eller ansvar for gyldigheden, tilgængeligheden, fuldstændigheden eller nøjagtigheden af ​​de data eller oplysninger, der leveres på webstederne.

Uden at dette berører ovenstående påtager hverken afoox eller noget andet medlem af afoox.company (i det omfang det er tilladt ved lov) ethvert ansvar for tab eller skade af nogen art, der måtte opstå ved adgang til og / eller brug af elementer på afoox-websteder, fra manglende evne til at få adgang til hjemmesiderne eller bruge disse eller fra de oplysninger, indhold, materialer, produkter (inklusive software) og tjenester, der ellers stilles til rådighed gennem disse. Hverken afoox eller andre parter, der deltager i oprettelse, design og drift af afoox-websteder, kan holdes ansvarlig for tab eller skade af nogen art, herunder (men ikke begrænset til) direkte, indirekte, sikkerhedsstillelse, følgeskader og sanktioner eller for omkostninger til erstatningsgoder og -tjenester, uanset om sådant tab eller skade påstås på grund af en kontraktlig overtrædelse, pligtbrud eller pleje eller på grund af en ulovlig handling i forbindelse med adgang, brug eller manglende evne til at bruge afoox-websteder eller på grund af til fejl eller mangler i indholdet på webstederne. Hverken afoox eller noget andet medlem af afoox-gruppen påtager sig garanti for, at afoox-webstederne, informationen, indholdet, materialerne, produkterne (herunder softwaren eller tjenesterne på webstederne eller på anden måde stilles til rådighed for dig via websiderne, deres servere og e- mails sendt af afoox) indeholdt på webstederne eller på anden måde gjort tilgængelige gennem disse er fri for vira eller andre skadelige komponenter. Du anerkender udtrykkeligt og accepterer, at du bruger afoox-websteder på din egen risiko.

Lover i visse jurisdiktioner tillader ikke begrænsning af underforståede garantier eller udelukkelse og / eller begrænsning af visse skader. Hvis en sådan lov gælder for dig, er nogle af eller alle disse begrænsninger og / eller undtagelser muligvis ikke gældende for dig, og du kan have yderligere rettigheder.